มาใหม่! วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอบครูกว่า 8 อัตรา 20-30 มิย 2559 สมัครสอบวิทยาลัยสารพัด ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

downloadมาใหม่! วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอบครูกว่า 8 อัตรา 20-30 มิย 2559 สมัครสอบวิทยาลัยสารพัด ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เฉพาะเวลาราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)(ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)(ช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)(ตัวถังและสีรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เฉพาะเวลาราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,