มาใหม่! เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครงาน รวม 95 อัตรา 16-26 สิงหาคม 2562 สมัครงานเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครงาน รวม 95 อัตรา 16-26 สิงหาคม 2562 สมัครงานเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป
ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๒๓) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด

การรับสมัคร
ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น ๔ สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights