รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่ 10/10/2555 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน เป็นวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ ตามเอกสารแนบ ด้านล่างของประกาศนี้คะ รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555

รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555

สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555

รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555

อ่านรายละเอียดของข่าว รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภาสามัญ
รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 55

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

หน่วยที่ ๑ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๒ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน >>>>คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๓ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๔ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๕ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๖ นายช่างปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๗ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๘ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๙ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๑ วิทยากรปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๓ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๔ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๕ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๖ นักบัญชีปฏิบัติการ >>>> คลิกที่นี่

กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) >>>> กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) >>>> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทราม คะ รัฐสภาประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ สมัครสอบ รัฐสภา 55 สมัครสอบ รัฐสภา 2555

Tags: , , , , ,