[ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/08/2555 วันนี้มีข่าวการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ของรัฐสภา โดยจะทำการสอบในวัน เสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 ตามสถานที่ต่างๆ สำหรับท่านใดที่ได้ทำการสอบไปแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างซึ่งจะบอกรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คะ [ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555

[ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555

วัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555

[ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รัฐสภา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
[ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๒   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๓   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๔   เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๕   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๖   นายช่างปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๗   นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๘   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๙   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๑ วิทยากรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๓ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๔ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๕ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คลิกที่นี่ หน่วยที่ ๑๖ นักบัญชีปฏิบัติการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sheetram.com  แลjob.parliament.go.th คะ [ใหม่!!] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รัฐสภา เปิดสอบ 2555 รัฐสภา ผลสอบ ภาค ข 2555

Tags: , , , , , , ,