[รีบสมัครด่วน!] กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4-10 สค 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีบสมัครด่วน!] กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4-10 สค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-28 at 1.26.29 PMล่าสุด! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae8.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ USB Flash Drive เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,