[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. 2562 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. 2562 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ
เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) รวมความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง) การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์เลขอนุกรม และ อุปมาอุปไมย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561-2562 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารเฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ….

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) [ชุดที่ 1]

คำอธิบาย ให้เลือกเพียงตัวเลือก “ก” หรือ “ข” เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น)
ข้อที่ 1. ท่านชอบที่จะ…..?
ก. แก้ไขงานใหม่ ๆ หรือเลือกทำงานที่มีความสลับซับซ้อน
ข. ชอบทำงานเดิมๆ ที่เคยทำมาแล้ว

ข้อที่ 2. ท่านชอบที่จะ…..?
ก. ทำงานในที่สงบเงียบเพียงคนเดียว
ข. ชอบทำงานเป็นทีมกับเพื่อน หลายๆ คน

ข้อที่ 3. ท่านชอบหัวหน้าที่…..?
ก. ได้สร้างและกำหนดเกณฑ์การทำงานและการตัดสินใจไว้ให้แล้ว
ข. ใส่ใจต่อความต้องการและช่วยเหลือลูกน้องรายบุคคล

ข้อที่ 4. เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ทำงาน ท่านชอบที่จะ…..?
ก. คงวิธีการควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ข. ตรวจสอบหาแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการ

ข้อที่ 5. เมื่อมีเสียงไลน์เข้าขณะทำงาน ท่านมักจะ…..?
ก. รู้สึกว่าเป็นเสียงที่รบกวนการทำงาน
ข. ไม่รังเกียจที่จะตอบไลน์

ข้อที่ 6. คำในข้อใดที่อธิบายความเป็นตัวท่านได้ดีที่สุด…..?
ก. การวิเคราะห์
ข. ความเข้าอกเข้าใจ

ข้อที่ 7. เมื่อท่านเกิดมีไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน ท่านมักจะ…..?
ก. ลงมือทำทันที
ข. คิดวิเคราะห์ใหม่ อีกหลายตลบ

ข้อที่ 8. ในการทำงานของท่าน ท่านมักจะ…..?
ก. ทำพร้อมกันหลายงาน และพยายามหาความรู้จากแต่ละงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข. เลือกทำงานที่มีความท้าทายมากที่สุดเพียงงานเดียวและจะทุ่มเทอย่างเต็มที่

ข้อที่ 9. ท่านมักจะใช้ชีวิตตามข้อใด…..?
ก. จัดทำแผนการทำงานก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน และไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าถูกปรับเปลี่ยนไปจากแผนที่กำหนดไว้
ข. ไม่มีแผนการทำงาน ทำงานไปเรื่อยๆ

ข้อที่ 10. เมื่อประชุมปัญหาการทำงานกับเพื่อนๆ ท่านมักจะ…..?
ก. มองเห็นภาพรวมของปัญหาอย่างง่ายดาย
ข. เข้าใจจุดใดจุดหนึ่งของปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,