[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562
เตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ ในปี 2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคณิตร์ศาสตร์ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Grammar Conversaiton Reading Comprehension และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561-2562 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวไปรษณีย์ไทย รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์ไทยยุคก่อนและหลังมีตราไปรษณียากร ประวัติไปรษณีย์สากล วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่เปิดสาขาที่ทําการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย ?
ก. ประเทศอังกฤษ
ข. ประเทศฝรั่งเศส
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 2. กรมไปรษณีย์ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 3. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 4. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยมีภาพภายในดวงเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์ พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ข้อที่ 5. ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พิมพ์ตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อใช้เฉพาะใน 4 รัฐ เนื่องในโอกาสที่ได้ 4 รัฐนั้นคืนจากประเทศอังกฤษ โดยตราไปรษณียากรชุดนั้นมีชื่อตามข้อใด ?
ก. ชุดบางปะอิน
ข. ชุดไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปลิศ
ค. ชุดฉลองไทย
ง. ชุดสี่รัฐ

ข้อที่ 6. คําว่า “POSTES” ในตราไปรษณียากรเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5
ข. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 6
ค. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7
ง. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 9

ข้อที่ 7. ระบบการติดต่อทางไปรษณีย์ของทางการ (state post) ในยุคแรกใช้สิ่งใดในการส่งสาร ?
ก. เจ้าหน้าที่และม้า
ข. นกพิราบสื่อสาร
ค. เขียนข้อความติดกับสัตว์
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีการไปรษณีย์เกิดขึ้นทั่วไปในแทบทุกประเทศ และในสหรัฐอเมริกาได้มี การไปรษณีย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก. เมืองนิวยอร์ก
ข. เมืองบอสตัน
ค. เมืองลอสแอนเจลิส
ง. เมืองซานฟรานซิสโก

ข้อที่ 9. แสตมป์ดวงแรกของโลกถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศฝรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจีน

ข้อที่ 10. แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก คือแสตมป์ตามข้อใด ?
ก. แสตมป์แบล็คเพนนี
ข. แสตมป์สีม่วงแดง
ค. แสตมป์สีขาวเขียว
ง. แสตมป์รูปสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ข้อที่ 11. สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2417
ข. พ.ศ. 2418
ค. พ.ศ. 2419
ง. พ.ศ. 2420

ข้อที่ 12. ในครั้งแรกของการประชุมใหญ่ทางการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่กรุงเบอร์น (Bern) สวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศสามาชิเข้าร่วมประชุมกี่ประเทศ ?
ก. 19 ประเทศ
ข. 22 ประเทศ
ค. 25 ประเทศ
ง. 70 ประเทศ

แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,