[ลับสุดยอด!] แนวข้อสอบ กฟน. 2562 ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ช่างเทคนิคไฟฟ้า
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด!] แนวข้อสอบ กฟน. 2562 ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ช่างเทคนิคไฟฟ้า
สำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า มาอัพเดทให้ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. 1 / 201 / 402 / 604 / 807 / 1,011……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 1,371
ข. 1,372
ค. 1,216
ง. 1,217

ข้อที่ 2. 7 / 21 / 35 / 49 / 63……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 5
ข. 64
ค. 77
ง. 80

ข้อที่ 3. 20 / 80 / 180 / 320 / 500 / 720……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 800
ข. 820
ค. 900
ง. 980

ข้อที่ 4. 66 / 264 / 594 /986 / 1,430 / 1,980……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 1,989
ข. 2,000
ค. 2,618
ง. 2,630

ข้อที่ 5. 29 / 54 / 75 / 92 / 105 / 114……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 116
ข. 117
ค. 118
ง. 119

ข้อที่ 6. 27 / 54 / 81 / 108 / 135 / 162……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 150
ข. 169
ค. 189
ง. 235

ข้อที่ 7. -33 / 69 / 65 / -21 / 63 / 87……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 88
ข. 98
ค. 351
ง. 453

ข้อ 8. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 9. 77 /155 /312 /549/867/…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 10. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights