ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/03/2556 ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่12 จ.ยะลา ด้านส่งเสริมสุขภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

อ่านรานละเอียดของการรับสมัครกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา 8-28 มีค 2556
ล่าสุด!! กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน 13300-14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทางสุขาภิบาล ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา)(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน 13300-14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางการส่งเสริมสุขภาพ ทางสาธารณสุขมูลฐาน ทางสาธารณสุขชุมชน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

Tags: , , , ,