ล่าสุด!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 กพ -11 มีค 2556 สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 กพ -11 มีค 2556 สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/02/2556 ล่าสุด!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) อัตราเงินเดือน ปวส.หรืออนุปริญญา 10,200-11,220 ปวท.9,540-10,500 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

ล่าสุด!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 กพ -11 มีค 2556 สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
ล่าสุด!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
อัตราเงินเดือน : ปวส.หรืออนุปริญญา 10,200-11,220 ปวท.9,540-10,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ในสาขาวิชาการ-บัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ-สำนักงาน
2.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของสำนักงาน ก.พ.
3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
4. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

การรับสมัครสอบ สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก!!
สมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556

Tags: , , , , ,