ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน 60 อัตรา บัดนี้-3 พค 2556 สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน 60 อัตรา บัดนี้-3 พค 2556 สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/04/2556 ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครเป็นทหารพรานกับกองทัพภาคที่ 3 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน 60 อัตรา บัดนี้-3 พค 2556 สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556

ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน 60 อัตรา บัดนี้-3 พค 2556 สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556

สมัครทหารพราน 2556

ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน 60 อัตรา บัดนี้-3 พค 2556 สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 อัตรา

หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็นทหารพราน สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 14 นาย
สมัครสอบกองทัพไทย 2556
กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 20 นาย
กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 10 นาย
กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 16 นาย

กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สมัครสอบกองทัพไทย 2556
กรมทหารพรานที่ 32 ตำบฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
กรมทหารพนานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ถนนสนามบิน) ตำบลอริญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สมัครสอบกองทัพไทย 2556

สถานที่รับสมคร สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
กรมทหารพรานที่ ๓๑ ตําบลทุ่งควบ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โทร ๐–๕๓๗๗–๑๕๐๐ , ๐–๕๔๔๕–๑๖๘๑
กรมทหารพรานที่ ๓๒ ตําบลฝายแก้ว กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร ๐–๕๔๗๕–๐๖๓๘
กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒
กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรยงี จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร ๐–๕๓๖๘–๑๓๐๐ , ๐–๕๓๖๘–๑๗๗๙
ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ถนนสนามบิน) ตําบลอรัญญกิ อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ๐-๕๕๒๕-๒๐๕๗
สมัครสอบกองทัพไทย 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร>>>> สมัครกองทัพภาคที่ 3 ปี 2556 สมัครทหารพราน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

Tags: , , , , , ,