วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ – 8 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ – 8 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
– กิจกรรมการสมัครและสอบคัดเลือก ดําเนินการที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
– นําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
– หากปรากฏภายหลังว่า หลักฐานการสมัครและคุณสมบัติใดๆก็ตามไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก และ / หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,