สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 14 ก.ย.-4 ต.ค 2560 ศาลปกครอง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 14 ก.ย.-4 ต.ค 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/09/2560 ใจอยากจะอัพเดตข่าว สอบบรรจุราชการ 2561 ให้ทราบแล้วหละคะ แต่ข่าว สอบบรรจุราชการ 2560 ยังไม่หมดเลย เนื่องจาก สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 เป็นโอกาสดีของคุณแล้วหละคะ หากมีรายละเอียด ศาลปกครอง สมัครงาน 2561 เมื่อไหร่ จะอัพเดตให้ทราบทันทีคะ

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 14 ก.ย.-4 ต.ค 2560 ศาลปกครอง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุราชการ 2560

สำนักงานศาลปกครอง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 15 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

จำนวน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานนิติการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าะรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 14 ก.ย.-4 ต.ค 2560 ศาลปกครอง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุราชการ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,