สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา 6-12 มิ.ย. 2555 สคบ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา 6-12 มิ.ย. 2555___ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/06/2555___ สำหรับประกาศการรัยสมัครงานข่าวนี้ มาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 1 อัตรา มีอัตราเงินเดือน 14,020 บาท ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิ.ย. 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจรายละเอียด ต้องการข้อมูล สคบ สมัครงาน 2555 เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างที่เรานำมาฝากกันได้เลยคะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครพนักงาน 2555


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา 6-12 มิ.ย. 2555 สคบ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6-12 มิ.ย. 2555 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555

อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริง รายละเอียดแห่งความผิด หรือพิสูจน์ความผิด ช่วยนักสืบสวนสอบสวนระดับสูง ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการ
วิเคราะห์ วิจัยด้านการสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
๑. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office ๒. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๕. การสื่อสารโดยการพูด
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
– สมรรถนะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555

เปิดรับสมัคร :
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา 6-12 มิ.ย. 2555 สคบ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ราชการ 2555 สคบ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,