สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เปิดรับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 รวมจำนวน 10 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ - 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง สมัครงาน 2555

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดชุมพร จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดชุมพร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ได้รับวุฒิการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
2. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพณิชยการ

การรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่ใดที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ถนนสุราษฎร์ – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา 20 กพ – 2 มค 2555 สตง สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างสมทบ 10 อัตรา 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights