สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-25 ต.ค. 2561 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-25 ต.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/10/2561 ยังไม่มีข่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2562 ออก มาบอกต่อนะคะ อดใจรออีกหน่อย แต่วันนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2561 สนใจอ่านรายละเอียด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2561 ได้แล้วที่นี่ ไปดูข้อมูลดีๆ ที่เรานำมาฝากท่านกันเลยดีกว่าคะ

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-25 ต.ค. 2561 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2562

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2561

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครื่อข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(3) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(4) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(5) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-25 ต.ค. 2561 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2562

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,