สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา 11-31 มี.ค. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา 11-31 มี.ค. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/03/2556 ส่งท้ายวันศุกร์ วันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายๆ คน ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี รวม 21 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2556 เพิ่มเติมรายละเอียด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556 ได้ที่นี่เลยคะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 56


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา 11-31 มี.ค. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 21 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2556
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี รวม 21 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักทรัพยากรบุคคล
– นิติกร
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน
– นักจัดการงานทั่วไป
– นักวิชาการศึกษา
– นักวิชาการพัสดุ
– นักวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวม 21 อัตรา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
– ปริญญาตรี 14,020 บาท
– ปริญญาโท 18,360 บาท
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.bpi.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>>
รายละเอียดประกาศ
>>>>> คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com 8ะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร 2556

Tags: , , , , , , , , , ,