สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 30 อัตรา บัดนี้-22 ก.ค. 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 30 อัตรา บัดนี้-22 ก.ค. 2555___ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/07/2555___ ข่าวใหญ่คะ สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ค. 2555 นี้แล้วหละคะ ท่านที่อยากทราบข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555 เพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างเลยนะคะ เราจัดหาร link ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 30 อัตรา บัดนี้-22 ก.ค. 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ค. 2555
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

1. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ4 (STA4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

2. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 (STA3) ด้านยุทโธปกรณ์ภาคพื้น จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

3. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 (STA3) ด้านยานไร้คนขับ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

4. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 3 (TIP3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

5. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 2 (TIP2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

6. เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 (SIC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

7. นักวิจัย 3 (Programmer) ORD 3 จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

8. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 (IAO2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

9. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพพัสดุ 2 (ASC2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

10. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ3 (APC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

11. ผู้อำนวยการส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ (ARC4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

12. เจ้าหน้าที่ตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ 2 (ARC2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

13. ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ (SKA4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

14. เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือ2 (SKA2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

15. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ 3 (SCC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

16. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพองค์รวม 3 (TQM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

17. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (AHD4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

18. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 3 (AHM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง 3 (AIM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

20. นักวิจัย 3 (ORD 3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

21. นักวิจัย 2 (ORD2) หน่วยวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

22. นักวิจัย 2 (ORD2) ด้านวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

23. นักวิจัย 2 (ORD2) ด้าน Programmer จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

24. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 2 (TKM2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

25. นักบริหารโครงการ 1 (OPM1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

26. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 (AAC 2) ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

27. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 (AAC1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

28. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 (LSO1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

29. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 (AFI1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 (ASO1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน
โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวล08.30 – 16.30 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ถึงผู้รับเป็นสำคัญ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

กำหนดการสอบคัดเลือก (คลิ๊กรายละเอียด)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

** สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น**
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-980-6688  ต่อ 109,741
email :recruitment@dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights