สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 3 อัตรา 25 – 29 มีค 2556 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 3 อัตรา 25 – 29 มีค 2556 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/03/2556 ล่าสุดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 3 อัตรา 25 – 29 มีค 2556 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 3 อัตรา 25 - 29 มีค 2556 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 3 อัตรา 25 – 29 มีค 2556 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
ล่าสุดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

Tags: , ,