สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครรวม 16 อัตรา บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครรวม 16 อัตรา บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัคร

สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัคร

ล่าสุด!! สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2216-3455 ต่อ 122 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงาน

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักพัฒนาและส่งเสริม จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการ วิจัยและจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2216-3455 ต่อ 122 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

ดาวน์โหลดใบสมัครงานคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights