สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 14 มค – 15 กพ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 14 มค – 15 กพ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/01/2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ผู้ประสงคืจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร 02-940-7227 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 14 มค – 15 กพ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 14 มค - 15 กพ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 14 มค – 15 กพ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
ในตำแหน่งเศรษฐกร ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556

การรับสมัครสอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556
ให้ผู้ประสงคืจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร 02-940-7227
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน 2556

Tags: , ,