สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/04/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครพนักงานของสภาการพยาบาล เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล คุณวุฒิ ปวส. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2555 สำหรับท่านใดที่สนใจจะสมัครงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ กับ สภาการพยาบาล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานพร้อมรูปถ่าย ส่งมาที่ E-mail: human_resource@tnc.or.th หรือ titima_k@tnc.or.th หรืออ่านรายละเอียดการรับสมัครต่อ ด้านล่างคะ สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ - 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

– วุฒิ ปวส. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านธุรการไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานพร้อมรูปถ่าย

ส่งมาที่ E-mail: human_resource@tnc.or.th หรือ titima_k@tnc.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2555

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 2 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาหนังสือแสดงวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

– หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

– ใบทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย

– หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิมจากผู้บังคับบัญชาสายตรง (ถ้ามี)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ สภาการพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้ – 19 เมษา 2555 สภาการพยาบาล สมัครสอบ 2555

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights