กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ธ.ค.-12 ม.ค. 2561 สอบราชการ 61 สมัครข้าราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ธ.ค.-12 ม.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/12/2561 อีกข่าว สมัครข้าราชการ 2561 ที่นำมาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ) และ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 สนใจอ่านรายละเอียด สอบราชการ 61 เพิ่มเติมที่นี่ได้เลยคะ รีบเลย

กรมวิทยาศาสตร์บริกา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ธ.ค.-12 ม.ค. 2561 สอบราชการ 61 สมัครข้าราชการ 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ) และ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)     จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)     จำนวน 1 อัตรา


อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)   จำนวน 17,500 – 19,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ธ.ค.-12 ม.ค. 2561 สอบราชการ 61 สมัครข้าราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights