กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 9-15 กย 2557 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 57 สมัครงานกรมสุขภาพจิต 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 9-15 กย 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/09/2557 ข่าวดีเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 57 ที่หลายๆ ท่านถามกันเข้ามา วันนี้มีมาอัพเดตแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด เจ้าพนักงานพัสดุ พยาบาล และ นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 15 ก.ย. 2557 สนใจรายละเอียด สมัครงานกรมสุขภาพจิต 2557 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่ อย่าปล่อยโอกาสดีๆ ไปนะคะ


กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 9-15 กย 2557 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 57 สมัครงานกรมสุขภาพจิต 2557

กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 15 ก.ย. 2557

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด เจ้าพนักงานพัสดุ พยาบาล และ นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 15 ก.ย. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักกิจกรรมบำบัด
– เจ้าพนักงานพัสดุ
– พยาบาล
– นักทรัพยากรบุคคล

อัตราที่เปิดรับสมัคร
– นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– พยาบาล  จำนวน 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
– นักกิจกรรมบำบัด 19500 บาท
– เจ้าพนักงานพัสดุ 14490 บาท
– พยาบาล  19500 บาท
– นักทรัพยากรบุคคล 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– นักกิจกรรมบำบัด
ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
– เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี การเงินและการธนาคาร เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและมีประสบการ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
– พยาบาล
ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกบอวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– นักทรัพยากรบุคคล
ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่มีหลักสูตรกำหนดระยะวเลการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชากใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจหรือจิตวิทยาองค์กร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 9-15 กย 2557 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 57 สมัครงานกรมสุขภาพจิต 2557

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,