ล่าสุด!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานรวม 16 อัตรา 6-14 กันยายน พ.ศ. 2559 สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานรวม 16 อัตรา 6-14 กันยายน พ.ศ. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/09/2559 มีข่าว สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2560 มาฝากคะ ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งเศรษฐกร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ รวม 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน พ.ศ. 2559 สนใจอ่านรายละเอียด สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่

005 (1)

ล่าสุด!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานรวม 16 อัตรา 6-14 กันยายน พ.ศ. 2559 สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2560

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2559)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งเศรษฐกร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ รวม 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

3. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://job.fpo.go.th โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , , , , , ,