สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 41 อัตรา 8-30 มีค 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 41 อัตรา 8-30 มีค 2555 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/03/55 ข่าวการรับสมัครงานดีๆ อัพเตดกันทุกวันคะ สำหรับวันนี้ เป็นของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา วันที่ 8 – 30 มีนาคม 2555 อาทิเช่น พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PN) เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น ท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้เลยคะ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัคร 2555


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 41 อัตรา 8-30 มีค 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา ดังนี้
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ 31 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PN) 3 อัตรา
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
การรับสมัคร สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
เว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 41 อัตรา 8-30 มีค 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครราชการ 2555 สมัครงาน พยาบาล สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล 55

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sheetram.com คะ

Tags: , , , , , , ,