มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 10-27 เม.ย. 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 10-27 เม.ย. 2555 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 08/04/2555 ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากทำงานในมหาวิทยาลัยคะ เพราะวันนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา รวม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 เมษายน 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 หรือ อยากทราบรายละเอียด สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555 เพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ด้านล่างข้อความนี้คะ
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 10-27 เม.ย. 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา รวม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ชื่อตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. มีประสบการณ์ในด้านงานห้องสมุด/สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา และ งานวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ได้
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
ผู้สมัครทางไปรษณีย์หมดเขตส่งเอกสารในวันที่ 23 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 10-27 เม.ย. 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ คะ

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย ปี55 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555

Tags: , , , , , , , ,