มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 1 อัตรา 1-11 ม.ค. 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 1 อัตรา 1-11 ม.ค. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/01/2556 morning Sunday คะ ตื่นเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ มีประกาศรับสมัครงานดีๆ มาเสริ์ฟคุณๆ กัน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(กองคลัง) ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 11 มกราคม 2556 หากท่านให้ความสนใจกับรายละเอียดของ สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 เป็นพิเศษแล้วหละก็ ลองเข้ามาอ่านกันได้คะ รับรองไม่ผิดหวัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครงาน 2556

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครงาน 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 1 อัตรา 1-11 ม.ค. 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง)
ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 11 มกราคม 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(กองคลัง) ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 11 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
อัตราเงินเดือน
11,680 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ระยะเวลาที่รับสมัคร
ตั้งแต่ 1 – 11 มกราคม 2556 (วันและเวลาราชการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
คุณสมบัติทั่วไป
1.เพศ หญิง / ชาย
2.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
3.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
4.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานด้านบัญชี
2.จัดทำทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
3.ปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบ สด.43 สำหรับเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170
เว็บไซต์ www.fis.rmutr.ac.th
รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
สนใจติดต่อ
โทร. 0 2889 4585 – 7 ต่อ 2130-2132/2134-2137
โทรสาร: 0 2889 5053

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights