มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา 13-22 มี.ค. 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา 13-22 มี.ค. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/03/2556 อีกข่าวการรับสมัครงานดีๆ จากรั้วมหาวิทยาลัยคะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2556 เพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 ได้ที่นี่เลยคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมัครงาน 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมัครงาน 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา 13-22 มี.ค. 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิชาการศึกษา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวม 9 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
อัตราค่าจ้าง
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
– ปริญญาตรี เดือนละ 15,960 บาท
– ปริญญาโท เดือนละ 19,680 บาท
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
– ปริญญาตรี เดือนละ 17,290 บาท
– ปริญญาโท เดือนละ 21,320 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา 13-22 มี.ค. 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

Tags: , , , , , , , , ,