ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา 20 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา 20 เม.ย.-1 พ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/04/2558 อีกข่าว สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2558 ที่นำมาอัพเดตให้ทราบกันวันนี้คะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์ รวมจำนวน 39 อัตรา 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558


ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา 20 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 39 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์ รวมจำนวน 39 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ชื่อตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท :       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท :        นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง :      5 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประเภท :        นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

4.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท :        นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :      3 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษา
ประเภท :        นักวิชาการศึกษา
จำนวนตำแหน่งว่าง :      7 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

6.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิทยาศาสตร์
ประเภท :        นักวิทยาศาสตร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

7.ชื่อตำแหน่ง :      นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประเภท :        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จำนวนตำแหน่งว่าง :      2 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

8.ชื่อตำแหน่ง :      นิติกร
ประเภท :        นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :      2 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

9.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท :        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง :      6 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

10.ชื่อตำแหน่ง :      นักเอกสารสนเทศ
ประเภท :        นักเอกสารสนเทศ
จำนวนตำแหน่งว่าง :      3 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

11.ชื่อตำแหน่ง :      บรรณารักษ์
ประเภท :        บรรณารักษ์
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา 20 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights