พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา บัดนี้-5 ก.ย. 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา บัดนี้-5 ก.ย. 2555 พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/09/2555 วันนี้มีงานจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยมาฝากกันคะ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ก.ย. 2555 หากท่านสนใจ สมัครงาน ศิริราช 2555 และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสอนใจ สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55 ท่านลองแวะเข้ามาอ่านรายละเอียดดูก่อนคะ บางทีตำแหน่งที่ รพ.ศิริราช ประกาศรับสมัคร อาจจะตรงกับสายงานของท่านก็ได้นะคะ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55

สมัครงาน ศิริราช 2555

สมัครงาน ศิริราช 2555


พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา บัดนี้-5 ก.ย. 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55

พิพิธภัณฑ์ศิริราช
รับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ก.ย. 2555

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ก.ย. 2555 ดังนี้
พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
1. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 3 อัตรา(ประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)
ลักษณะของตำแหน่งงาน
– จำหน่ายบัตร และตรวจบัตรเข้าชมเข้าชมพิพิธภัณฑ์
– งานต้อนรับทั่วไป
– บริการตอบข้อซักถามจากผู้เช้าชมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่างๆของคณะฯ
– นำชมพิพิธภัณฑ์ในงานกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราว

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว ,สาขาการโรงแรม ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,ภาษาต่างประเทศ(จีน/ญี่ปุ่น) หากเป็นสาขาอื่นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองในระดับปานกลาง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบสด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7. กล้าแสดงออก

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
** หากมีประสบการณ์ด้านการต้อนรับหรือมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

(ประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
ลักษณะของตำแหน่งงาน
– ค้นหา เตรียมข้อมูล และบริการข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
– จัดการฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– อนุรักษ์เอกสารหรือหนังสือในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– จัดทำรายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– เขียนบทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ลงหนังสือ นิตยสาร และสื่อแขนงต่างๆ
– นำชมและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.    ปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศึกษา
2.   ไม่จำกัดเพศ
3.    สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้
4.    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5.    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6.    มีมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
** หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศจะได้รับการได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

(ประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
ลักษณะของตำแหน่งงาน
– เขียนและตรวจแก้ไขบทความหรือบทนิทรรศการสำหรับหนังสือเอกสารงานจัดแสดง
–  ข้อความ ประชาสัมพันธ์
– เพื่อเผยแพร่ลงหนังสือ นิตยสาร และสื่อแขนงต่างๆ
– เขียน/แปล และตรวจแก้ไขบทความหรือบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
– พิสูจน์อักษรค้นคว้าข้อมูลพร้อมทั้งคัดกรองข้อมูลสิ่งแสดงของพิพิธภัณฑ์
– ประสานงานได้กับผู้รักหนังสือ บทกวี เพลงและการอ่าน สื่อแขนงต่างๆ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ในบางกรณี)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.   ปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์ วารสารสนเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานเขียนทางวิชาการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.  ไม่จำกัดเพศ
3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
4.   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6.   มีมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
** หากจบด้านอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาไทย เป็นคนท้องถิ่นบางกอกน้อย หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านงานเขียนหรือผลงานทางด้านการเขียนบทนิทรรศการ หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
สวัสดิการที่จะได้รับ
–  เงินเดือนตามวุฒิ *ตำแหน่งที่  2 – 3 สามารถบวกเพิ่มประสบการณ์ทำงานได้
–  ประกันสังคม
–  ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายในครอบครัว *เฉพาะตำแหน่งที่  2  – 3
–  ชุดฟอร์มพนักงาน
–  สัมมนาประจำปี
–  ทุนการศึกษาต่อ
–  อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
–  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55
สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร, สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ
ได้ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ 02-4196440   http://www.si.mahidol.ac.th/museums/

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน ศิริราช 2555 สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช 55

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights