องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 29 อัตรา 14-22 ม.ค. 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 29 อัตรา 14-22 ม.ค. 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/01/2556 โอกาสดีๆ มีมาอัพเดตให้ทราบกันทุกวันคะ เพราะวันนี้ เราเอาประกาศรับสมัครงานมาฝากกันอีกแล้ว คราวนี้เป็นตาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 12 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ 14 – 22 มกราคม 2556 เข้ามาอ่านรายละเอียด สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 เพิ่มเติมได้เลย เราจัด อบจ สมัครงาน 2556 มาไว้ให้ท่านแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556

 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556

สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) 2556


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 29 อัตรา 14-22 ม.ค. 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รับสมัครงาน รวม 29 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 12 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ 14 – 22 มกราคม 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา คือ
(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา
(4) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี)จำนวน 2 อัตรา
(5) ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(8) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 2 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา คือ
(1) ตำแหน่งคนงาน (กรุยทาง ถางป่า) จำนวน 4 อัตรา
(2) ตำแหน่งคนงาน (บรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 6 อัตรา
(3) ตำแหน่งคนงาน (บริการชุมชน) จำนวน 2 อัตรา
(4) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
12 ตำแหน่ง 29 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ ขอยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 29 อัตรา 14-22 ม.ค. 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก boontermblog.com คะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2556 อบจ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights