คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ ที่ต้องรู้ก่อน สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 อย่าแม้แต่คิดจะมองข้าม สมัครสอบตำรวจ 56 นะคะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ ที่ต้องรู้ก่อน สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56

สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556

สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ ที่ต้องรู้ก่อน สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 อย่าแม้แต่คิดจะมองข้าม สมัครสอบตำรวจ 56 นะคะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร สายป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุ 18-27 ปี สถานภาพโสด
4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56
เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 13.5 (8,610 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56
รับสมัครวันที่ 19 ก.ค. – 13 ส.ค. 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย (13 ส.ค. 2556) ถึง 16.30 น.
สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2556 เวลา 14.00-16.30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56

รายละเอียดการสมัครสอบตำรวจ 2556 >>>> คลิ๊ก

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบ ตํารวจ สมัครตํารวจ วุฒิ ม.6 2556 สมัครสอบตำรวจ 56

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 56.. 

Tags: , , , , , , , , , , , ,