[สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556 [สมัครตํารวจ 2556]
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/01/2556 หลังจากที่กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการตำรวจจำนวน 1,746 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม -8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่อยากอ่านประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มท่านสามารถอ่านเนื้อหาของประกาศรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ส่วนรายละเอียดล่าสุดที่ทางเว็บไซต์จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556 คะ สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556

สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556

สมัครตํารวจ 2556

[สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัคร สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
– ขอแนะนําและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทาง
เว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.thaimetropolice.com
– ประกาศรายชื่อ ผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน สถานที่สอบขอเขีย น
ผังที่นั่งสอบ ในวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org
และเว็บไซต์ www.thaimetropolice.com
– สอบขอเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 – 16.30 นาฬิกา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง) สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.thaimetropolice.com พรอมกับแจงกําหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.รายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมวัดขนาดร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก ง. ท้ายประกาศ
2.ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (ว่ายน้ํา – วิ่ง)
3. ตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต
4. สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ไดรับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.thaimetropolice.com

่อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>
สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ 2556…
แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม 2556…

สมัครตํารวจ 2556] กําหนดการสําคัญที่ควรทราบสำหรับการสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปี 2556

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights