สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการครู 16 อัตรา 3-16 ส.ค. 2558 สอบบรรจุครู 2558 สมัครสอบข้าราชการครู 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการครู 16 อัตรา 3-16 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/07/2558 ข่าวดีของแม่พิมพ์ของชาติคะ มีข่าว สอบบรรจุครู 2558 มาฝาก เนื่องจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบข้าราชการครู 2558 ได้แล้วที่นี่ เรามีรายละเอียด สมัครสอบข้าราชการครู 2558 ทั้งหมดมาฝากคุณแล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการครู 16 อัตรา 3-16 ส.ค. 2558 สอบบรรจุครู 2558 สมัครสอบข้าราชการครู 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู จำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
– จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผลการศึกษา
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ศิลปไทย
– จำนวน 2 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ประติมากรรม
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซอด้วง)
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซออู้)
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
– จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์)
– จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วิธีการรับสมัคร
สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์  โทร.02 4822 176 , 02 4822 172

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>>>  เอกสารหมายเลข 1

>>>>>>  เอกสารหมายเลข 2

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights