สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/07/2558
เตรียมเฮได้เลย เมื่อวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่านที่สนใจรายละเอียด สมัครสอบตำรวจ ม.6 2559 อยู่ ถือเป็นโอกาสของท่านแล้วหละคะ ที่ได้เตรียมตัว สอบนักเรียนนายสอบ ปี59 ตั้งแต่เนิ่นๆ หากมีประกาศ สอบนายสิบตำรวจ 2559 อย่างเป็นทางการเมื่อไร เราจะอัพเดตให้ทราบทันทีคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติแล้ว เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. ด้วย ตร.มีบันทึกสั่งการ ลง 16 ก.ค.2558 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด 0009.161/6630 ลง 16 ก.ค.2558 อนุมัติหลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. ตามข้อ 1 ตร.มอบหมายให้ บช.ด., บช.น., ภ.1 – 9 , ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก โดยร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม หรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ โดยในส่วนของ บช.น.ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,000 อัตรา


1437387773


***** หมายเหตุ หากมีประกาศรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2559 อย่างเป็นทางการเมื่อใด จะอัพเดตให้ทราบทันทีคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights