[สมัครสอบท้องถิ่น 56] กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ต.ค. 2556 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ต.ค. 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/08/2556 มาแล้ว ด่วนๆๆ ข่าว กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 2556 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2556 ที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบท้องถิ่น 56 ได้ด้านล่างนี้เลยคะ

[สมัครสอบท้องถิ่น 56] กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ต.ค. 2556 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 2556

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบแข่งขัน มี 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ

ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..
จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ
ภาคเหนือ 2 เขต
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 พิษณุโลก
ภาคกลาง 3 เขต
เขต 1 กรุงเทพมหานคร
เขต 2 นครนายก
เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ 2 เขต
เขต 1 สุราษฎร์ธานี
เขต 2 ตรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
เขต 1 นครราชสีมา
เขต 2 อุบลราชธานี
เขต 3 อุดรธานี

วิธีการรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

วันเวลาที่คาดว่าน่าจะรับสมัคร
ระยะเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2556รับสมัครสอบเพียง 15 วัน


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สมัครสอบท้องถิ่น 56] กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ต.ค. 2556 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 2556

Tags: , , , , , , , , , ,