สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 1 อัตรา 6-27 ต.ค. 2557 สมัครสอบบรรจุ 2558 สอบข้าราชการ ปี2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ1 อัตรา 6-27 ต.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/10/2557 อยากทราบข่าว สมัครสอบบรรจุ 2558 กันบ้างไหมคะ เพราะวันนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2557 สนใจเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด สอบข้าราชการ ปี2558 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข่าว สอบข้าราชการ ปี2558 ให้ทราบก่อนใครแน่นอนคะ


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 1 อัตรา 6-27 ต.ค. 2557 สมัครสอบบรรจุ 2558 สอบข้าราชการ ปี2558

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2557

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านชีววิทยารังสี การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

1. ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางรังสี
2. ผลกระทบทางรังสีเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต เพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
3.มาตรฐานทางรังสี การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี การประเมินปริมาณรังสีและ
การประเมินผลกระทบทางรังสีในสิ่งมีชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554

ทักษะ/สมรรถนะ

ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยารังสี ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel
, Microsoft PowerPoint เป็นต้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี คิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน และการดำเนินการเชิงรุก

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม  2557


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ1 อัตรา 6-27 ต.ค. 2557 สมัครสอบบรรจุ 2558 สอบข้าราชการ ปี2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights