กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา 12-21 พ.ย. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา 12-21 พ.ย. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/11/2557
สนใจข่าว สมัครสอบพนักงานราชการ 2558 บ้างไหมคะ เนื่องจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิศวกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 21 พ.ย. 2557


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา 12-21 พ.ย. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 21 พ.ย. 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิศวกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 21 พ.ย. 2557

ชื่อตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริยยาตรีสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางนิติศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการบัญชี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิริชศาสตร์ สมุทรศาสตร์ วิทยาศาตร์การประมง วนศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วอศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางธรณีวิทยา เทคดนโลยีะรณี ธรณีศาสตร์ วิทยาศาตร์พื้นพิภพ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา 12-21 พ.ย. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights