สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา บัดนี้-6 พ.ย. 2558 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา บัดนี้-6 พ.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/11/2558 เนื่องจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงนเภสัชกรรม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค13 อัตรา  นับตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558 สนใจรายละเอียด  สมัครสอบพนักงานราชการ 2559 อดใจรออีกหน่อยคะ

 

original-1410147505449

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา บัดนี้-6 พ.ย. 2558 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงนเภสัชกรรม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค13 อัตรา  นับตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเทศสัมพันธ์
– พนักงานธุรการ
– พนักงานบัตรรายงานโรค
– พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
– พนักงานประจำห้องทดลอง
– พนักงานบริการ
– พนักงานขับรถยนต์
– พนักงานเภสัชกรรม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์       จำนวน      2 อัตรา
– พนักงานธุรการ       จำนวน  2 อัตรา
– พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน  1 อัตรา
– พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค     จำนวน  1  อัตรา
– พนักงานประจำห้องทดลอง       จำนวน    2 อัตรา
– พนักงานบริการ         จำนวน   1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์       จำนวน  1 อัตรา
– พนักงานเภสัชกรรม     จำนวน   2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์               อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
– นักวิเทศสัมพันธ์                          อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
– พนักงานธุรการ                            อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
– พนักงานบัตรรายงานโรค      อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
– พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค          อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
– พนักงานประจำห้องทดลอง            อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
– พนักงานบริการ                           อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
– พนักงานขับรถยนต์                      อัตราเงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
– พนักงนเภสัชกรรม    อัตราเงินเดือน  8,300 บาท

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์            วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเทศสัมพันธ์                       วุฒิปริญญาตรี สาขาอังกฤษ
– พนักงานธุรการ
– พนักงานบัตรรายงานโรค           วุฒิ ปวช.
– พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค         วุฒิ ม.3, ม.6
– พนักงานประจำห้องทดลอง       วุฒิ ม.6
– พนักงานบริการ                       วุฒิ ม.3, ม.6
– พนักงานขับรถยนต์                  วุฒิม.3 ม.6วุฒิ ปวช.
– พนักงนเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เงินเดือน  8,300 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
2.สำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลอย่างละ 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
5.รายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด
6.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

วิธีการรับสมัคร

รับสมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม (ข้างโรงพยาบาลรามาธิบดี) โทร.02-2026800 ต่อ 1518

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

นับตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา บัดนี้-6 พ.ย. 2558 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,