กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 12 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558 สมัครสอบราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 12 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/07/2558 แจ้งข่าว สมัครสอบราชการ 2558 ให้ทราบกันคะ เนื่องจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมจำนวน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 สนใจอ่านรายละเอียด สมัครสอบราชการ 2558 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 12 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558 สมัครสอบราชการ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวมจำนวน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมจำนวน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน     11500-12650 บาท

ระดับการศึกษา      ปวส.

รายละเอียดวุฒิ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาโยธา และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว

เปิดรับสมัคร    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!!!


ตำแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง     1  อัตรา

อัตราเงินเดือน     15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

เปิดรับสมัคร    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!!!


ตำแหน่ง    นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง    2 อัตรา

อัตราเงินเดือน    15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ

2 ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ)

เปิดรับสมัคร    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!!!


ตำแหน่ง     วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)

จำนวนตำแหน่งว่าง   2 อัตรา

อัตราเงินเดือน     15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ)

เปิดรับสมัคร    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!!!


ตำแหน่ง     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง    3 อัตรา

อัตราเงินเดือน     15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ)

เปิดรับสมัคร    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!!!

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights