[สมัครสอบ กพ 2558] ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบ กพ 2558] ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558
ล่าสุด!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557” ไม่เว้นวันหยุดราชการ…..

สมัครสอบ กพ 2558

สมัครสอบ กพ 2558

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557
จึงประกาศรับสมัครเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถ
ทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557 เท่านั้น

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และ ฟัง ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้อต้น

หลักเกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
สามารถติดต่อได้ที่ Call Center การสอบภาค ก. โทร. 0-2635-3392-5 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทรสาร 0-2547-1346

เข้าสูเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) >>>
สมัครสอบคลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 คลิก!!

Tags: , , , , ,