[สมัครสอบ กพ 2558] แชร์ด่วน!! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบปี 2558 สมัคร กพ 2558 เปิดสอบ กพ 58 เปิดสอบ กพ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบ กพ 2558] แชร์ด่วน!! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบปี 2558 สมัคร กพ 2558 เปิดสอบ กพ 58 เปิดสอบ กพ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบ กพ 2558

เปิดสอบ กพ 2558

หลังจากที่ได้อัพเดทข่าวเปิดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คร่าวๆ ไปแล้ว วันนี้เรามาเพิ่มเติมรายละเอียดของคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วิธีดำเนินการ และ การกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินสำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ ผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2558…..

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแลความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผุ้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราที่ 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับคุณวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

วิธีดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้วจึงให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าว เท่านั้นมาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

การกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,