ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/11/2555 หลังจากที่ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบบรรจุเป็นยพนักงาน จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555ผ่านทางเว็บไซต์ของการประปา ท่านสามารถดูรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมผ่านทางประกาศที่เราได้แนบมาด้วยด้านท้ายประกาศนี้คะ ส่วนรายละเอียดที่เราจะมาอัพเดท เกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ของการประปาส่วนภูมิภาคในวันนี้คือ รายวิชาที่ออกสอบคะ ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55

ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55

สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55

ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55

รายละเอียดขอบเขตของการสอบคัดเลือก โดยจากเอกสารที่แนบมาด้วยทางการประปาส่วนภูมิภาค ได้ระบุรายละเอียดของรายวิชาที่จะออกสอบในตำแหน่งต่างๆดังนี้คะ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

ความสามารถทางภาษาในการวิเคราะห์และสรุเหตุผลซึ่งประกอบด้วยการสรุปเหตุผล และการทดสอบความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ

วิชาภาษาไทย ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

ภาษาอังกฤษ

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

ช่างโยธา

ความรู้ด้านการบริหารการก่อสร้าง การวางท่อ

ความรู้ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง และการประมานราคา

ความรู้ทางช่างสถาปัตยกรรม

ช่างเครื่องกล

ความรู้ทั่วไปในงานเครื่องกล เครื่องยนต์ มาตรฐานเครื่องจักร

ทักษะการอ่านแบบและการจัดทำแบบแปลนของระบบเครื่องกล

ทักษะการใช้เครื่งมืออุปกรณ์ในการทำงาน

ช่างไฟฟ้า

ความรู้ทั่วไปในงานไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ระบบไฟฟ้า

ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

การจัดทำแบบแปลนไฟฟ้า

ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน

พนักงานพัสดุ

ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

พนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมานการออกแบบและวางระบบบัญชี

การวิเคราะห์งบการเงิน และการควบคุมภายใน

ทักษะการรวมและการจัดการข้อมูล

อย่าลืมหาข้อมูลรายวิชาที่จะออกสอบ ก่อนไปสอบจริง

และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบคะ

ประกาศนี้อ้างอิงจากเอกสารนี้คะ >>>>อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

ไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งต่างๆกันคะ >>>

อ่านแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค คลิก!!

ลองมาดูรายวิชาที่ออกสอบกันคะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 55

Tags: , ,