กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 3 อัตรา 14 กย-4 ตค 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 3 อัตรา 14 กย-4 ตค 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/09/2560 แจ้งข่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2560 เนื่องจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2560 ได้แล้วที่นี่ ยังมีข่าว สมัครสอบข้าราชการ 2560 อีกหลายๆ หน่วยงานให้อัพเดตกันนะคะทุกท่าน

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 3 อัตรา 14 กย-4 ตค 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน  3  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน  15,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)
1.ความรู้กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมโรงงาน
2.ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป
3.ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 อัตรา 14 กย-4 ตค 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , ,