[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค]  สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556
เปิดสอบตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 93 อัตรา และ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน 20 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 อัตรา ในวันที่ 26 พศจิกายน -11 ธันวาคม 2555 วันนี้เรามาอัพเดท หลักสูตรการสอบรวมไปถึงรายวิชาที่ออกสอบกันคะ ว่าสายประมวลผล กับสายไฟฟ้าสื่อสาร จะออกสอบในรายวิชาอะไรกันบ้าง [รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556

สมัครสอบ ตํารวจ 2556

สมัครสอบ ตํารวจ 2556

[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556
1.การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สายประมวลผล และสายไฟฟ้าสื่อสาร
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
– ความสามารถทั่วไป จำนวน 5 ข้อ
– ภาษาไทย จำนวน 5 ข้อ

1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
สายประมวลผล
[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้
– หลักการเขียนโปรแกรม จำนวน 20 ข้อ
– ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ
– โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล จำนวน 15 ข้อ
– ระบบปฏิบัติการ จำนวน 15 ข้อ
– มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ

สายไฟฟ้าสื่อสาร [รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้
– เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย จำนวน 20 ข้อ
– การสื่อสารข้อมูล จำนวน 20 ข้อ
– เทคโนโลยีและการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ข้อ
– หลักการสื่อสาร จำนวน 15 ข้อ
– การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 ข้อ

โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้ เพียงสายเดียวเท่านั้น

สมัครสอบคลิก !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!
[รายวิชาที่ออกสอบ ตำรวจกลุ่มงานเทคนิค] สนง.ตำรวจรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ 2556

Tags: , , ,