[อัพเดทล่าสุด] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[อัพเดทล่าสุด] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/05/2555 หลังจากที่มีคอมเม้นมาถามทางเว็บไซต์มากมาย เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการสมัครสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 วันนี้ทางเว็บไซต์จึงได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่มักพบบ่อยหรือเป็นปัญหาที่หลายๆท่านมักจะสงสัย แต่ไม่รู้จะถามใครดี ทางเว็บไซต์หวังว่า คงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่าน และหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ สามารถคอมเม้นถามได้คะ ขอบคุณคะ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

[อัพเดทล่าสุด] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

คำถามที่พบบ่อย สมัครสอบ ปลัดอำเภอ 2555

1. คำถาม : ทำไมถึงต้องเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก.

คำตอบ : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลว. 11 ธ.ค. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ กำหนดการสอบเป็น 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาค ก. และมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการสอบภาค ข. และภาค ค. (2 ภาค) เพื่อบรรจุในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

2. คำถาม : วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ สามารถสมัครได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่สามารถนำวุฒิปริญญาโทสาขาดังกล่าวข้างต้นมาสมัครสอบได้ เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบฯ ระบุว่าผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

3. คำถาม : หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ โดยตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้น ใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จะต้องได้รับอนุญาตก่อนการสมัครสอบ คือวันที่เท่าไร

คำตอบ : ควรได้รับอนุญาตก่อนวันที่ผู้สมัครสอบทำการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 เช่น
1. นาย ก. สมัครสอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจะต้องได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
2. นาย ข. สมัครสอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจะต้องได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

4. คำถาม : หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.
โทร. 02-221-1824 ต่อ 233
โทรสาร 02-221-1824 ต่อ 225
Email :dopaperson@gmail.com
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

ที่มา: http://job.dopa.go.th/problem.php

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 2555 สมัครสอบ ปลัดอําเภอ 55

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights