คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  06/10/2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรวม 11 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ ในหมดอื่นๆอีก 7 อัตรา รวมเป็น 18 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3810-2827 ในวันและเวลาราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 ดังนี้

1. อาจารย์ สังกัดงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 11 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ 9127 90531 90532 90535

– วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล

ตำแหน่งเลขที่ 90533 90537 และ 90297

– วุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล หรือปริญญาเอก ทางการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล

ตำแหน่งเลขที่ 923-2554

– วุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล

ตำแหน่งเลขที่ 90145

– วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ตำแหน่งเลขที่ 90304

– วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล

ตำแหน่งเลขที่ 274-2548

– วุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
2. อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 9127 90531 90532 และ 274-2548 สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

3. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90533 สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

4. อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 90535 และ 90304 สังกัดกลุ่มวิชาการบริหารทางการพยาบาล

5. อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 90297 และ 90145 สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

6. อาจารย์ เลขที่ 90537 สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

7. อาจารย์ เลขที่ 923-2554 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3810-2827 ในวันและเวลาราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 18 อัตรา ครั้งที่ 5/2555 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

Tags: , , , ,