[สมัคร กพ 2556] รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/04/2556 วันนี้มีรายละเอียดอัพเดมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 ในคุณวุฒิต่างๆ อาทิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญาตรี และ ระดับปริญาโท….. สมัคร กพ 2556 รายละเอียดเกี่ียวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556

สมัคร กพ 2556 รายละเอียดเกี่ียวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556

สมัคร ก.พ. 2556

[สมัคร กพ 2556] รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
ผู้สมัครสอบ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดหมายเลขประจำตัวสอบ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
เลขประจำตัวสอบจะประกอบด้วยเลข 11 หลักดังนี้
56-xx (รหัสศูนย์สอบ) -1-xxxxxx (ลำดับที่)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้สมัครสอบ
สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดหมายเลขประจำตัวสอบ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
เลขประจำตัวสอบจะประกอบด้วยเลข 11 หลักดังนี้
56-xx (รหัสศูนย์สอบ) -2-xxxxxx (ลำดับที่)

3. ระดับปริญาตรี สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
ผู้สมัครสอบ สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดหมายเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกอบด้วยเลข 11 หลักดังนี้
56-xx (รหัสศูนย์สอบ) -3-xxxxxx (ลำดับที่)

4. ระดับปริญาโท สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556
ผู้สมัครสอบ สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดหมายเลขประจำตัวสอบ

เลขประจำตัวสอบจะประกอบด้วยเลข 11 หลักดังนี้
56-xx (รหัสศูนย์สอบ) -4-xxxxxx (ลำดับที่)
สมัคร กพ ภาค ก 2556 สมัคร ก.พ. 2556 สมัคร กพ 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556..
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!
สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรและวิธีการสอบ…

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights