กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้-30 ส.ค. 2555 สมัคร อสทพ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้-30 ส.ค. 2555 กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/08/2555 ท.ทหารอดทน มาแล้วคะ ข่าวการรับสมัคร ทหารพราน ที่หลายคนรอคอยอยู่ วันนี้ กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะ รีบๆ เข้ามาอ่านรายละเอียด สมัคร อสทพ 2555 ก่อนคะ จะได้ทราบว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับ สมัคร อสทพ 2555 ที่เค้าต้องการหรือไม่ ไปดูกันเลยคะ
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555

สมัคร อสทพ 2555

สมัคร อสทพ 2555


กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้-30 ส.ค. 2555 สมัคร อสทพ 2555

กรมทหารพราน รับ 120 อัตรา
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525-2507)
– ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
หลักฐานในการรับสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 3×5 ซม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐ)
6. หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุนใช้ สด.8 ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43 ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9)
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
สนใจติดต่อ
ติดต่อสอบถาม 0-7348-5022, 08-2444-0853 สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฉก.ทพ.44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555
ใบสมัครดาวน์โหลด >>>> คลิ๊ก!!!

กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ.  2555 สมัคร อสทพ 2555

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights